เทศการการออกแบบตัวอักษรระดับนานาชาติ GRANSHAN Conference 2015 : มหาวิทยาลัยเรดดิ้ง ประเทศอังกฤษ

วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เทศกาลการออกแบบตัวอักษรระดับนานาชาติ GRANSHAN ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมความหลากหลายของอักขรศิลป์นอกตระกูลโรมันเพื่อการสื่อสารจากทั่วทุกมุมโลก โดยเทศกาลการออกแบบตัวอักษรระดับนานาชาติ GRANSHAN จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อมุ่งเน้นเรื่องการรักษาความหลากหลายทางภาษาเขียนให้มีชีวิตให้เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย อีกทั้งเป็นเรื่องที่ท้าทายในการออกแบบ ที่ไม่มีเครื่องกั้นขวางระหว่างวัฒนธรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมการออกแบบอักขรศิลป์นอกตระกูลโรมันเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

ในปี 2558 นี้ เทศกาลการออกแบบตัวอักษรระดับนานาชาติ GRANSHAN ได้หมุนเวียนจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเรดดิ้ง ประเทศอังกฤษ (Reading University) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาวิจัยในเรื่องการออกแบบอักขรศิลป์ทั่วโลก โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย งานสัมมนานานาชาติ (Lectures), งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshops) และนิทรรศการ (Exhibitions) โดยในครั้งนี้เป็นการร่วมฉลองของภาควิชา MA Typeface Design Programme ครบรอบ 15 ปีอีกด้วย

สามารถศึกษาข้อมูล Granshan ก่อนหน้านี้ : 2014.granshan.de2013.granshan.de

ข้อมูลที่เกี่ยวการประกวดการออกแบบตัวอักษร : granshan.org.

ย้อนกลับ

If you would like to be kept up to date, please order our newsletter

Events